யேர்மன் ஆன்மீகபணித்தளத்தின் இயக்குனர்கள்

Photo அருட்பணி. அந்தோனி பெர்ணாண்டோ பெனற்
2010-இன்றுவரை
Photo
அருட்பணி.யே.கு.அன்ரனி பாலா
2006-2010
Photo அருட்பணி.டோ.ஜே.பேனாட் றெக்னோ
2000-2005
Photo அருட்கலாநிதி அ.பி யெயசேகரம்.
1987-2000